Apply at Beykent University

Find your program, apply online, and earn scholarships!

Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış T.C. veya çift uyruklu aday öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (Türkiye) aldıkları giriş ve çıkış belgesi

Having completed high school education abroad, T.R. Candidate students with dual citizenship or dual citizenship must present to us the entry and exit document obtained from the General Directorate of Security (Turkey)